Podmínky členství v KPH

  • Členství v KPH vzniká na základě odevzdání řádně vyplněné a podepsané Přihlášky.
  • Agentura JCH informuje členy KPH o akcích e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou na Přihlášce. Součástí pozvánky, resp. poukázky na vstupenky jsou vždy informace o podmínkách uplatnění pozvánky, resp. poukázky, s nimiž je člen KPH povinen se seznámit.
  • Členství v KPH je dobrovolné a do odvolání bezplatné. Dokladem členství je členská karta, kterou si člen vyzvedne u informačního stolku KPH na některé z akcí následujících po přihlášení.
  • Členství v KPH je nepřenosné. Bez souhlasu agentury JCH je zakázáno dále distribuovat pozvánky a poukázky na vstupenky.
  • Na členství a jeho výhody není možné uplatňovat právní nárok. Agentura JCH si vyhrazuje právo měnit dle provozních potřeb podmínky KPH či programy akcí.
  • Účast na akcích je možná pouze do vyčerpání kapacity sálu. O vyčerpání kapacity prostor informuje pořadatel a členové se zavazují uposlechnout jeho pokynů.
  • Přístup na akci KPH bude členům umožněn v pořadí příchodu. Sál je zpřístupněn zpravidla 30 minut před začátkem akce.
  • Členové KPH prokazují svou účast odevzdáním pozvánky s vyplněným členským číslem nebo předložením členské karty. Mohou tak učinit i v případě, že se z kapacitních důvodů nemohou akce účastnit.
  • Členství v KPH bude ukončeno na žádost člena, pro nevhodné chování na akcích či jiné porušení podmínek KPH. V případě neúčasti na akcích po dobu více než 6 měsíců může být zasílání informací přerušeno.