Zásady Ochrany Osobních Údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů:
JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o. IČ: 25784803
Kontakty

Na Hroudě 39 / 257, 100 00 Praha 10

WWW.JCHART.CZ | KPH@JCHART.CZ | +420 724 192 232

Agentura JCH zpracovává osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, přítomnost na jednotlivých akcích a kulturní preference) členů KPH za účelem evidence v KPH, poskytování bezplatných nebo zvýhodněných nabídek, zasílání informací o pořádaných akcích a pro potřeby statistik agentury JCH.

Agentura JCH zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje člena KPH budou zpracovány pouze po dobu trvání členství.

Agentura JCH neposkytne osobní údaje třetí straně. Pokud v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém zpracovateli uvedena na webových stránkách www.jchart.cz.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Neudělení souhlasu nebude mít pro osobu žádné právní důsledky. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebude moci agentura JCH členovi zajistit veškeré výhody členství v KPH a zasílání informací o pořádaných kulturních akcích.

Osoba, která se přihlašuje k členství v KPH:

  • má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, požadovat omezení zpracování
  • má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat na některém z uvedených kontaktů
  • má právo vznést námitku proti zpracování
  • má právo na přenositelnost poskytovaných údajů
  • má právo podat stížnost u dozorového úřadu